• ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR
  • JEOTERMAL TECRÜBESİ
  • GYRO LOG
  • COILED TUBING
  • DOĞRU ASİTLEME
JEOTERMALİ AKARYAKITLA ARAMAYIN
Pars Anatolian, verdiği tüm hizmetlerde olanaklar dâhilinde elektrikli donanımları ön planda tutarak, sondaj kulelerinin yakıt maliyetlerini minimize etmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda son teknolojilerle üretilmiş elektrikli donanımlarımız, güvenli ve düşük maliyetli çözümler sunmaktadır.

ELEKTİRİKLİ ÇAMUR POMPALARI, yakıt maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlamanın yanında sondaj sırasındaki verim ve kontrolü de arttırmaktadır. Ses seviyesinin önemli ölçüde düşmesi sayesinde çalışma güvenliği de olumlu etkilenmektedir. Pompalar, müşterilerimizin kurulum masraflarını asgariye çekebilmek amacıyla TEİAŞ standartlarına uygun mobil trafoları ile beraber sunulmaktadır.

KATI MADDE KONTROL SİSTEMLERİ başta olmak üzere tüm aydınlatma ve diğer elektrikli donanım da merkezi EX-PROOF ELEKTRİK PANOLARI ve mobil trafolar üzerinden, jeneratör kullanılmasına gerek kalmadan doğrudan elektrikle çalıştırılabilmektedir.

Kesintisiz sondaj imkânı için tüm sistemler uygun kapasitede STANDBY JENERATÖRLER ile desteklenmektedir.
10 YILI AŞAN SAHA TECRÜBEMİZDEN SİZ DE YARARLANIN
Pars Anatolian, ana şirketi BM’nin şemsiyesi altında yaklaşık 10 yılı aşan bir jeotermal aramacılık ve operatörlük temelinden gelmektedir. Bu nedenle jeotermale özel birçok bilgi ve tekniğe sahip olmanın yanında, birçok ekipmanını da jeotermal sektörünün ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmiştir.

Jeotermal kuyu ve üretim operasyonları konvansiyonel olarak, dominant sektör olan petrol ve gazdan sağlanan ekipmanla yürütülmektedir. Bu durum jeotermal uygulamalarda verim kayıpları, maliyet artışları ve bazı konularda da yapım imkansızlıkları şeklinde kendini göstermektedir. Öte yandan Pars envanterindeki ilgili ekipmanlar, çok sayıda uygulamalarla jeotermale göre geliştirilen konfigürasyonlar ile oluşturulmuştur. Bu nedenle Pars, jeotermal uygulamalarında rakiplerinden çok daha farklı ve çeşitli çözüm paketleri ve performansı jeotermal için optimize edilmiş ekipmanlar sunabilmektedir.
GYRO LOG
Jeotermal sektöründe son zamanlarda yönlü sondaj uygulaması; kuyu verimini arttırdığı, rezervuarı optimum olarak kullanma imkanı sağladığı ve yüzeyden açılan yeni kuyu sayısını azalttığı için tercih ediliyor. Bu bağlamda yönlü sondaj uygulamalarına olan bu talep aynı şekilde Gyro Log’a duyulan ihtiyacı da arttırıyor. Sadece yönlü kuyularda da değil, düşey kazılmak istenilen sondajlarda bile farklı nedenlerden dolayı kuyuda istenmeyen sapmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle Gyro Log artık düşey kuyularda da tercih edilmekte. Özellikle jeotermal rezervuarları için önemli olan saha etkileşimini doğru tayin etmek ve kuyu yönünü en doğru biçimde öğrenebilmek için gyro en güvenilir ve en hassas ölçümü yapabilen kuyu navigasyon cihazıdır. Yeni mevzuat ile birlikte özellikle ruhsat sınırlarına yakın mevcut kuyuların kuyu dibi koordinatı eğer ruhsat sınırı dışında kalıyorsa mevcut kuyunun kullanımının iptali söz konusuyken Gyro Log size kuyunuzun tam olarak nerede olduğunu öğrenme imkanı sağlıyor. Bu güne kadar ekzotik bir hizmet olarak görülen Gyro Log’ u uygun fiyatlar ve hızlı servis süresi ile özellikle jeotermal yatırımcıların kullanımına sunuyoruz.
COILED TUBING
5000m toplam derinliğe kadar Coiled Tubing hizmetlerimiz, sunduğu eşsiz avantajlar sayesinde birçok kuyu problemine çözüm getirmektedir. Başlıca avantajlar şunlardır;

1. Operasyonel riskleri, maliyet ve üretim kayıplarını asgariye indiren hızlı mobilizasyon ve kısa operasyon süresi,
2. Artezyen kuyularda, kuyuyu öldürmeden müdahale imkanı,
3. Trip sırasında sürekli pompaj imkanı,
4. Formasyon hasarı oluşturmadan underbalanced sondaj yapma imkanı,
5. Klasik workover kulesine göre düşük toplam maliyetler
6. Daha etkin kuyu temizleme için nitrojenle derinden tahrik imkanı,
DOĞRU ASİTLEME
Jeotermal uygulamalarında asitleme programının doğru oluşturulması ve gerekli debilerde basılması son derece kritiktir. Bunun sağlanması için uluslararası asitleme ve kimyasal uzmanı Fangmann firması ile birlikte çalışıyoruz. Pompaj operasyonlarımızı ise asgari 1000HP, yedekli acid-frac pompaj ünitelerimiz ve güvenli elleçlemeye imkan veren acid blender ve tank ünitelerimiz ile gerçekleştiriyoruz
TANITIM FİLMİ
Pars Anatolian tarafından verilen sondaj ve kuyu hizmetlerinin kalitesini daha iyi anlatabilmek bakımından, operasyonlarımız sırasında çekilen video ve fotoğraflardan oluşan galerimizi incelemenizi özellikle rica ediyoruz.
FOTOĞRAF GALERİSİ
Pars Anatolian tarafından verilen sondaj ve kuyu hizmetlerinin kalitesini daha iyi anlatabilmek bakımından, operasyonlarımız sırasında çekilen video ve fotoğraflardan oluşan galerimizi incelemenizi özellikle rica ediyoruz.
GALERİ